Đăng nhập mail
Tin tức

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC BẮP CẢI

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC BẮP CẢI

1.  Giới thiệu chung

Cải bắp thuộc loại cây chịu lạnh, cần qua giai đoạn  xuân hoá  ở  nhiệt độ  1-100C.

Cải bắp có bộ  lá rất phát triển, có hệ  số  sử  dụng nước rất lớn nhưng lạ  có bộ rễ chùm khá dày, do đó chịu hạn và chịu nước tốt hơn so với su hào và xuplơ.

Cải  bắp  sinh  trưởng  thuận  lợi  trong  điều  kiện  nhiệt  dộ  18-200C,  ưa  ánh sáng ngày  dài  và cường  độ  chiếu sáng  yếu. Cải  bắp  thích  hợp  trồng trong vụ Đông  -  Xuân. Độ  ẩm thích hợp là 75-85%, độ  ẩm không khí thích hợp là 80-90%. Cải bắp ưa đất thịt  nhẹ, đất cát pha, có độ  pH=6,5. Tốt nhất là đất phù sa được bồi hàng năm.

Cải bắp đòi hỏi nhiều dinh dưỡng. Để  đạt được năng suất 80  tấn / ha cần 610kg đạm ure, 400kg supe lân, 500 kg KCl.

2.  Một số giống cải bắp

Hiện nay nước ta có nhiều giống cải bắp: cải bắp Bắc Hà, Lạng Sơn, Hà Nội, Nhật Bản...Giống sớm nhất là CB26 của Hà Nội, K-cross của Nhật, tiếp đó là giống của Lạng Sơn, Bắc Hà, N-cross Nhật Bản.

3.  Thời vụ gieo trồng

Thời gian gieo trồng: có 3 vụ chính

*  Vụ  sớm:  Gieo  cuối  tháng  7  đầu  tháng  8.  Trồng  cuối  tháng  8  và  trong tháng 9. Thu hoạch vào tháng 11 và 12.

* Vụ  chính:  Gieo trong tháng 9 và tháng 10. Trồng từ  giữa tháng 10 đến hết tháng 11. Thu hoạch vào tháng 1, tháng 2 năm sau.

* Vụ  muộn:  Gieo trong tháng 11, trồng voà giữa tháng 12. Thu hoạch vào các tháng 2-3 năm sau.

4. Gieo hạt ươm cây con

Chọn nơi đất tốt, làm đất nhỏ, lên luống 15-20 cm luống rộng khoảng 1,2-1,5m (Tưới phân loãng trước khi làm đất). Gieo khoảng 1 lạng hạt/ 25m2đất.

Phủ  một lớp rơm nhẹ, thoáng ( rơm phủ  mặt được chặt nhỏ  khoảng 8-12cm).

Tưới  nước  nhẹ  để  đảm  bảo  độ  ẩm  cho  hạt  nảy  mầm  và  cây  con  phát  triển.

Tuổi cây giống tốt nhất là có từ  4-6 lá thật, tương  ứng với thời gian 20, 25, 30 ngày.

5.  Làm đất bón phân

Làm đất nhỏ đều. Lên luống cao 20-25 cm, luống rộng 1-1.2cm, rãnh luống rộng 20-25 cm. Vụ  sớm lên luống mai rùa cao để  thoát nước khi mưa. Vụ  chính và vụ muộn làm luống phẳng.

Bón lót cho 1 ha: 20  -  30 tấn phân chuồng + 150  kg phân lân, 50  -  60 kg kali, 40 – 60 kg đạm ure. Phân chuồng, phân lân, phân kali trộn đều với nhau rồi rải  vào  đất khi  lên  luống, hoặc  bón  vào  hố  trồng. Có  thể  bón  vào  giữa  luống bằng cách rạch một rãnh sâu ở giữa luống, rải phân vào đó rồi lấp đất. Phân đạm bón sau khi trồng, bón xong tưới nước ngay.

Cách sử dụng VMT – Agri Organica trên cây bắp cải

o      Lần 1: 1-3 ngày trước khi gieo hạt giống với tỷ lệ 1:500 ( phun trên đất, tối đa 1.6 lít/ha, tùy thuộc vào tỷ lệ đất trồng thực tế trên tổng diện tích đất)

o      Lần 2: khi cây ra 3 lá thật với tỷ lệ 1:500

o      Lần 3: 14 ngày sau khi bón lần 2 với tỷ lệ 1:1000

o      Lần 4: 30 ngày sau khi bón lần 3 với tỷ lệ 1:1000

Qui trình kết hợp VMT- Agri Organica với một số loại phân bón khác

·   Vụ mùa thứ 1: kết hợp chế phẩm  VMT- Agri Organica với 70% lượng phân bón gốc.

·   Vụ mùa thứ 2 trở đi : kết hợp chế phẩm VMT- Agri Organica với 60% lượng phân bón gốc.

Lưu ý: trước khi phun VMT- Agri Organica phải tưới nước thật ướt đất xung quang gốc cây, tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển tốt hơn.

6.  Kỹ thuật trồng

Chọn cây giống lá tròn, cuống lá dẹt, to và ngắn. Cây sinh trưởng tốt đồng đều, không có sâu bệnh.

Dùng dầm hay cuốc bổ hốc rồi đặt cây vào  theo thế  tự  nhiên của cây. Trên 1 luống trồng 2 hàng, sắp xếp theo kiểu so le. Khoảng cách giữa các cây thay đổi tuỳ thuộc vào bắp cuống của giống to hay nhỏ.

Vụ sớm trồng với mật độ trồng 50 x 40cm.

Vụ chính trồng với khoảng cách 50 x 50cm.

Vụ muộn trồng với khoảng cách 50 x 40cm.

7.  Kỹ thuật chăm sóc

Sau khi trồng cây xong phải tưới ngay. Sau đó tưới hàng ngày cho đến khi cây hồi xanh. Từ  đó trở  đi có thể  5-7 ngày tưới 1 lần. Có thể  kết hợp tưới với bón thúc bằng phân nước hay phân đạm hoà tan.

Khi  cải  bắp  trải  lá  bàng  nên  dẫn  nước  vào  rãnh, ngập  đến  1/3  luống, để nước thấm dần vào luống. Khi cải bắp đã cuốn cho nước vào rãnh lần thứ  2, để ngập  2/3  rãnh  . Không  nên  để  thưa  trong  ruộng  cải bắp. Khi cải bắp đã  cuốn chắc thì không tưới nữa để tránh hiện tượng nứt bắp.

  • Bón thúc cho cải bắp vào 2 thời kì chính:

Kỳ  đầu  bón  vào  thời  gian  từ  lúc  ra  ngôi  đến  lúc  cây  trải  lá  bàng,  trong khoảng 30  -  45 ngày tuỳ  theo giống.  ở  thời kì này cải bắp cần được bón thúc 2 lần. Lần đầu bón khi cây ra ngôi 10 - 15 ngày. Dùng phân chuồng loãng 30% để tưới. Lần thứ  2 khi cây sắp trải lá bàng. Lần này cũng tưới nước phân chuồng pha loãng, kết hợp với bón 60-70kg phân đạm cho 1 ha.

Kì thứ 2 bón vào giai đoạn cây trưởng thành đến khi cuốn xong, kì này bón làm 2 - 3 lần. Lần đầu bón khi cây bắt đầu vào cuốn. Dùng phân chuồng pha đặc kết hợp với 50 kg đậm ure để  bón thúc cho 1 ha. Lần thứ  2 bón khi cải bắp đã cuốn chắc. Cũng dùng lượng phân chuồng pha đặc như trên kết hợp với 60-70 kg đạm ure bón cho 1 ha.

Sau đó nều điều kiện thời tiết thuận lợi thì không cần bón thúc nữa. Nhưng nếu  thời  tiết  xâu,  cây  sinh  trưởng  kém,  lá  vàng  thì  bón  thúc  thêm  lần  thứ  3. Lượng phân chuồng pha đặc tuỳ theo trạng thái tốt xấu của cây.

Sau khi trồng 10  -  12 ngày cần tiến hành xới cho cây, kết hợp với nhặt cỏ trước khi bón thúc lần đầu.

Khi cây cải bắp sắp trải lá bàng thì xới sâu trên mặt luống, xới mép luống  và vun gốc. Sau đó vài hôm thì bón thúc.

Khi trời mưa đất bị  dính  mà cây bắp còn nhỏ  thì cần xới phá váng kịp thời và bón thúc sau khi xới.

Sau khi ra ngôi được 4-  5 ngày thì tiến hành giặm ở  những nơi cây bị  mất  để đảm bảo mật độ.

Khi cây vào cuốn, cần tỉa bỏ những lá chân đã già cỗi, không còn khả  năng  quang hợp,làm cho ruộng cải bắp thông thoáng, hạn chế  sự  phát trển sâu bệnh.  Việc này cần tiến hành thường xuyên cho đến khi thu hoạch. Chú ý làm cẩn thận  không để giập gãy các lá còn khoẻ mạnh.

Thời  gian  đầu  khi  bắp  cải  còn  nhỏ, nên trồng  xen  xà  lách, cải  trắng, cải thìa. Thời gian trồng xen không nên quá 30-35 ngày.

8.  Kỹ thuật làm giống bắp cải

Giống cải bắp được thu hoạch từ những cây được để làm giống. Những cây này được gieo hạt đại trà vào cuồi tháng 7 và đầu tháng 8. Cây giống được 35 ngày thì ra ngôi, chăm sóc  giống như cây  cải bắp trồng đại trà. Đến tháng 12 thì thu hoạch. Dùng dao sắc chặt hơi vát không làm giập làm xước vỏ  cây. Chú ý chọn những cây to mập, có những đặc điểm tiêu biểu của giống để  làm giống. Sau khi thu hoạch bắp cải, các gốc cây được dồn vào một khu vực trên ruộng. ở khu vực này cũng lên luống và bổ  hốc để  đặt các gốc cải bắp vào, hốc này các  hốc  kia  40-50cm.  Bón  mỗi  hốc  2  kg  phân  chuồng  đã  ủ  với  100g  tro  bếp  và khoảng 7 g supe lân. Phân được trộn đều với đất, đặt gốc cây cải vào, nén cho  chặt gốc rồi tưới nước. Sang xuân gốc cải bắp phát ngồng và ra hoa.  Ngồng vừa vươn cao vừa ra hoa kết quả. Mỗi gốc chỉ  giữ  3  -  4 ngồng hoa. Khi ngồng hoà 50-60 cm thì phải cắm cọc và buộc giữ  các ngồng để  không bị  gió làm gãy. Tiến hành bấm ngọn  để  nước và chất dinh dưỡng tập trung nuôi quả  và hạt. Khi quả  có đốm vàng là quả đã chín. Cần tiến hành thu hoạch ngay để đem ủ thêm 3-5 ngày cho quả chín thêm rồi đem phơi khô, tách lấy hạt, sàng sẩy kỹ  cất kĩ để  đảm bảo cho vụ  sau.

Ở  các vùng núi cao, cải bắp để  giống được gieo hạt vào tháng 6, trồng vào cuối tháng 7 sang đầu tháng 8, thu hoạch bắp cải vào tháng 11 và tháng 12. Sau đó lấy gốc trồng, ngay hoặc để  lại tại chỗ  rồi tiến hành chăm sóc. Đến tháng 2 cải bắp  trổ  ngồng,  ra  hoa.  Tháng  4-5  thu  hoạch  hạt  để  giống.  Cần  thu  hoạch  hạt nhanh gọn, kịp thời vì lúc này ở các tỉnh miền núi phía Bắc thường có mưa sớm, dễ làm hạt bị thối, mốc, hoặc mọc mầm ngay trên cành.

Nguồn:http://www.trungtamqlkdg.com.vn

Bài viết liên quan